Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

Dự án: Nhà máy điện Thái Bình 2

Chủ đầu tư: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Gía trị PVME thực hiện: 5.970.674.000VNĐ
Các hạng mục PVME thi công: Lắp đặt đường dây + trạm cắt trung thế 22kV
Địa điểm: Thái Thụy - Tỉnh Thái Bình
Thời gian: 2010