Dự án Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn

Dự án: Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn

Chủ đầu tư: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Gía trị PVME thực hiện:   9.940.519.022 VND
Hạng mục PVME thi công: Thiết kế và thi công: Chiếu sáng, điều hòa thông gió,
Cấp thoát nước, Chống sét và Xử lý nước thải.
Vị trí : Nghi Sơn, Thanh Hóa
Thời gian:  2010