Công trình chợ hàng Da

DỰ ÁN : FUSION BODYWORK - CHỢ HÀNG DA

Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Đại Nguyên Lực
Các hạng mục PVME thi công : Thi công lắp đặt và cung ứng vật liệu hạng mục Điện, Nước, Điều hòa thông gió
Giá trị thực hiện : 5.894.730.910 VNĐ
Địa điểm : Chợ Hàng Da, P. Cửa Đông, Q. Hoàn Kiếm, HN
Thời gian : 2013