Công trình Nhà điều hành BQL các Dự án Đường sắt, BLD Dự án 6 và Cục đường bộ Việt Nam

Dự án: Nhà điều hành BQL các Dự án Đường sắt, BQL Dự án 6 và Cục Đường Bộ Việt Nam

Chủ đầu tư : BQL Dự án 6 - Tổng cục Đường bộ
Hạng mục PVME thi công : Tổng thầu Xây dựng phần thân và hoàn thiện, cung cấp lắp đặt thiết bị Cơ điện
Gía trị PVME thực hiện : 146.545.739.280 đồng
Vị trí : Ô đất D20, khu đô thị mới quận Cầu Giấy- Hà Nội
Thời gian : 2011 – 2013