Kinh doanh vật tư, thiết bị ngành điện, cơ điện
Nhập khẩu, phân phối các thiết bị Cơ Điện như thang máy, máy bơm công nghiệp, điều hòa, iBMS,.. của các nhà sản xuất hàng đầu thế giới

Nhập khẩu, phân phối các thiết bị Cơ Điện như thang máy, máy bơm công nghiệp, điều hòa, iBMS,.. của các nhà sản xuất hàng đầu thế giới nhằm nâng cao lợi nhuận và khả năng cạnh tranh cho các dự án của Công ty Cổ phần Cơ điện Dầu khí Việt Nam và các dự án khác trên thị trường, tạo tiền đề cho việc sản xuất vật tư thiết bị cơ điện trong tương lai.