Sản xuất thiết bị cơ điện
Sản xuất thiết bị Cơ Điện: Các sản phẩm cơ khí (ống gió cho hệ thống điều hòa nhiệt độ, thông gió, các loại tủ điện, máng cáp)

Sản xuất thiết bị Cơ Điện: Các sản phẩm cơ khí (ống gió cho hệ thống điều hòa nhiệt độ, thông gió, các loại tủ điện, máng cáp); các linh kiện cho hệ thống iBMS.