Giới thiệu » Định hướng phát triển
Định hướng phát triển 
* Sản phẩm, dịch vụ: 
- Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành bảo trì các hạng mục Cơ điện cho các dự án Dân dụng và Công nghiệp. 
- Nghiên cứu, sản xuất, lắp ráp và phát triển các sản phẩm cơ khí, cơ điện phục vụ cho việc thi công các dự án Dân dụng và Công nghiệp. 
- Cung cấp vật tư thiết bị cho các hạng mục cơ điện Dân dụng và Công nghiệp. 
- Thi công xây lắp các công trình Dân dụng và Công nghiệp. 
* Nguồn nhân lực: 
- Với định hướng chiến lược “ ONE STOP FOR ALL DEMANDS” – “MỘT ĐIỂM ĐẾN CHO MỌI NHU CẦU” – PVME tập trung xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật và các chuyên ngành khác, xây dựng chứng chỉ quản lý chất lượng ISO để doanh nghiệp được điều hành bởi đội ngũ CB CNV chuyên nghiệp, thực hiện tốt mục tiêu định hướng chiến lược của Công ty, đảm bảo công ăn việc làm cho CBCNV và đảm bảo kế hoạch tăng trưởng mà công ty đã đề ra trong chiến lược phát triển.Tạo nên một PVME có đầy đủ năng lực về Cơ điện để có thể thỏa mãn được tất cả các nhu cầu của khách hàng. 
* Quan hệ đối tác: 
- Mở rộng quan hệ với các nhà sản xuất về Cơ điện hàng đầu thế giới trong hợp tác kinh doanh, đào tạo đội ngũ chuyên môn và trợ giúp kỹ thuật. 
- Ký kết hợp tác với các nhà thầu hàng đầu về M&E trong khu vực và thế giới để tham gia các công trình có quy mô lớn đồng thời trao đổi học hỏi kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện các dự án quy mô lớn và trong tương lai có thể độc lập thực hiện các dự án này.