Giới thiệu » Tầm nhìn
Tầm nhìn:
-  Trở thành nhà thầu hàng đầu tại thị trường Việt Nam, cung cấp giải pháp tổng thể cho tất cả các hạng mục Cơ Điện: Điều hòa không khí - Hệ thống thông gió – Thang máy – Phòng cháy chữa cháy – Cấp thoát nước – Hệ thống điều khiển tòa nhà BMS – Hệ thống kiểm soát năng lượng PMS – Điện nhẹ (Hạ tầng ICT – Kiểm soát vào ra, CCTV, MATV, PA) – Điện nặng (TBA, MFĐ, Tủ bảng phân phối điện, Đường dây trung/hạ thế) – Hệ thống tự động hóa công nghiệp (PCS/SCADA/DCS),...
-  Phát triển mạng lưới Công ty thành viên với các hoạt động chuyên môn sâu, kết hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong việc tạo nên một Công ty Cổ phần Cơ điện Dầu khí Việt Nam có sức mạnh vị thế của một nhà thầu hàng đầu về Cơ Điện.