Tuyển dụng
Cần tuyển 02 Chỉ huy trưởng công trường
Cần tuyển 04 Cán bộ kỹ thuật Điện
Số lượng cần tuyển: 30 người
Cần tuyển 03 Cán bộ kỹ thuật Điều hòa
Trang [1 2  3    ...  3